Insan Haklari Ihlalleri Raporu

15 Temmuz 2016’dan itibaren ozellikle sosya medyada “büyük bir iftiharla yayımlanan işkence fotoğrafları”, cezaevlerinde intiharlar!, insanların yargılanmadan, hüküm giymiş gibi toplumda linç edilmesi gibi ortak akla ve vicdana aykırı tutum ve davranışlar maalesef  toplum tarafından hüsnü kabul görüyor. Ortaçağ’daki cadı avına benzer bir tutum günümüzde halen devam ediyor. İç hukuk yollarının  işlevsel olarak tükendiği Türkiye’de,  Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) de başvuranları “iç hukuk kağıt üzerinde hala işlevsel!” diyerek geri çevirmesi insanları moral bozukluğuna sevketse de kısa bir süre önce Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi’ne bağlı Keyfi Tutuklamalar Çalışma Grubu işkence ve kötü muameleden dolayı Türkiye’yi tazminata mahkum etmesi hala dünyada hukukun işlediğini gösterdi ve insanların yüreğine bir m-nebze su serpti.

Türkiye’deki hukuksuzluk ne zaman biter? adil yargılanma ne zaman gelir? insanlık suçu olan işkenceyi yapanlar ne zaman ceza alır? bilemeyiz, fakat hazırladığımız bu raporla tarihe not düşeceğimize inanıyoruz. Bu raporu okuyan akıl ve vicdan sahipleri hiç değilse tarih sahnesinde bu zulme ve haksızlığa uğrayanları savunabilir.

Hazırladığımız rapora  aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Insan_Haklari_Ihlalleri